Lưu trữ của tác giả: Việt Nam

Ứng dụng RFID trong quản lý tồn kho

1. Nhãn RFID: Hiệu quả trong quản lý tồn kho như thế nào. Trong thế giới quản lý hàng tồn kho ngày càng phát triển, người ta luôn tập trung...

Thẻ RFID Cho Động Vật Trong Ngành Công Nghiệp Chăn Nuôi

Áp dụng Chip RFID trong ngành chăn nuôi giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiêu chi phí và quản lý một cách tốt nhất.

Tìm hiểu về Nhãn RFID để sử dụng phù hợp với mục đích

RFID là Công Nghệ cho xu hướng cho thế kỷ 21. Cho sự đột phá trong chuỗi cung ứng và quản lý tồn kho và tài sản...

Chip RFID UHF và LF/RF loại nào tốt hơn?

1. Chip HF (High Frequency) và UHF (Ultra High Frequency) RFID nhãn UHF (Ultra High Frequency) RFID và Chip HF (High Frequency) không còn xa lạ với người dùng và...