Giải pháp RFID quản lý chất thải rắn y tế

 

 

Giải pháp RFID quản lý chất thải rắn y tế : Phạm vị áp dụng

1.Chip RFID Tính năng :

 • Chuẩn hóa quy trình quản lý xử lý chất thải y tế theo nhiều liên kết khác nhau để tránh các tai nạn như chảy ra chất thải không đúng cách;
 • Tăng cường các biện pháp giám sát như phân loại, xử lý, phân loại.
 • Quản lý bàn giao trong quản lý chất thải y tế;
 • toàn bộ quá trình sử dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID để xác định thông tin chất thải rắn y tế.
 • Nhận dạng đường dài, hiệu quả nhận dạng cao, để tránh lây nhiễm chéo thứ cấp;
 • Toàn bộ quá trình sử dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID làm nhận dạng đăng nhập danh tính của từng khách hàng và trách nhiệm rõ ràng;
 • Cân tự động, định vị GPS, hồng ngoại và các phương tiện kỹ thuật khác được thêm vào trong mỗi liên kết để ngăn việc quản lý bỏ qua việc đọc bằng các phương tiện kỹ thuật.

2.Luồng chức năng chính:

 • Quản lý chất thải trong các khoa của bệnh viện:
 • Người chịu trách nhiệm quản lý chất thải y tế ở mỗi khoa được phân loại.
 • Và niêm phong theo loại chất thải y tế.
 • Việc cân được hoàn thành trên thang đo điện tử và nhãn điện tử RFID tương ứng được dán vào túi đựng rác hoặc hộp thu gom vật sắc nhọn.
 • Hệ thống tự động ghi lại thông tin tạo Rác như bộ phận tạo, thời gian tạo, trọng lượng, loại, mã RFID, người phụ trách và thông tin cần nhận xét;
 • Tái chế chất thải y tế:
 • Nhân viên tái chế chuyên nghiệp quẹt thẻ để đăng nhập vào hệ thống thiết bị đầu cuối cầm tay RFID.
 • kết hợp định vị GPS và lựa chọn bộ phận, quét và tái chế rác, đồng thời hoàn thành công việc chuyển giao;
 • Vận chuyển chất thải y tế.
 • Chất thải y tế được thu hồi từ bộ phận được phân loại vào các thùng rác khác nhau.
 • Các thẻ RFID trên thùng rác được quét và các thùng rác với các túi rác đơn lẻ được liên kết.
 • Phương tiện vận chuyển chất thải rắn y tế chuyên dụng được sử dụng để vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải.
 • Và thông tin cầm tay GPS được sử dụng để xác định vị trí đường lái xe trên đường;

3.Trong Quản lý Y tế

 • Thu gom và lưu trữ chất thải y tế.
 • Chất thải được chuyển đến nhà máy được nhận bởi một người chuyên dụng có thiết bị đầu cuối cầm tay RFID
 • Và được xử lý riêng theo phân loại chất thải y tế.
 • Nếu cần phải thiêu hủy, nó được gửi đến một dây chuyền sản xuất thiêu đốt.
 • Và nó cần phải được chôn lấp và gửi đến bãi rác.
 • Nên cài đặt đầu đọc RFID trong khu vực lưu trữ tạm thời để theo dõi thời gian lưu trữ tạm thời để tránh ô nhiễm do quá hạn.
 • Chip RFID lý nhà máy đốt rác:
 • Đầu đọc RFID cố định được lắp đặt trong nhà máy đốt để xác định chất thải được đốt bởi mỗi lò đốt.
 • Đồng thời cân và xác minh hệ thống để ngăn chất thải chảy ra.
 • Chip RFID Quản lý nhà máy chôn lấp:
 • Người nhận của nhà máy chôn lấp sử dụng thiết bị RFID để xác định RFID của thùng rác.
 • và cân nó để ngăn chất thải chảy ra.
 • Các mô-đun chức năng khác: quản lý ủy quyền nhân sự, hệ thống phụ làm sạch phương tiện vận chuyển.
 • Thùng rác có thể làm sạch hệ thống con quản lý, phương tiện.
 • Hệ thống lập lịch nhân sự, cài đặt hệ thống, truy vấn báo cáo thống kê, v.v.

4. Lợi ích:

 • Giải pháp RFID quản lý chất thải rắn y tế:
 • Giảm thiểu tối đa nguồn nhân lực của bệnh viện và sở y tế
 • Kiểm sót chặc chẽ hệ thống rác thải
 • Bảo vệ môi trường